ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

      

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2518   ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2518 ตามข้อ ข กำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์ มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค 

                เริ่มมีการตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2525  นับจากนั้นก็มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีตามความเร่งด่วนของแต่ละจังหวัด จนกระทั่งมาถึง ปี 2538 จึงมีครบทั่วประเทศทุกจังหวัด คือ 75 จังหวัด (กรุงเทพฯมหานคร ไม่มี) 

                 ในปี 2554 มี พรบ.จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ  กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ  อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2555 เป็นจังหวัดล่าสุด

               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด  เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ์  จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2525 เป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ลำดับที่ 13   มีที่ทำการอยู่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด (เรือนไม้หลังเก่า) ปัจจุบันศาลากลางจังหวัดตราดเรือนไม้หลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑสถาน      เมืองตราด
                 ปัจจุบัน  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ย้ายที่ทำการจากศาลากลางจังหวัดตราด (เรือนไม้หลังเก่า) เมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2540  ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม   ต.บางพระ อ.เมือง  จ.ตราด  

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

 

 

                ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก

               อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย 

               เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar