งาน "วันระกำหวาน" การต่อลมหายใจให้พันธุ์ไม้ป่าที่หายากและนับวันจะสญพันธุ์

การจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด เริ่มจัดงานครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ ที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ต่อมาได้ย้ายมาจัดในตัวเมืองตราด   

จังหวัดตราด มีภูมิประทศที่มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชตระกูล"ระกำ"  การที่มีเทือกเขาบรรทัด (กั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา)  ทำให้มีปริมาณฝนมากที่สุดในประเทศไทย เฉลี่ย ๓,๕๐๐ ถึง ๔,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จนได้รับฉายา ว่า เมืองฝนแปด แดดสี่ ซึ่งสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝนดังกล่าว มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชตระกูล"ระกำ"

"ระกำ"เป็นไม้ป่า ตระกูลเดียวกับหมาก มะพร้าว ปาล์ม ส่วนใหญ่จะขึ้นเองตามธรรมชาติ ในที่ที่มีความชื้นสูง ผลอ่อนมีรสฝาด โตต่อมาจะมีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหารแทนมะนาวได้ รสชาติจะชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อผลแก่จัดและสุกงอม จะมีรสหวาน หอม อย่างมีเอกลักษณ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar