งาน "วันระกำหวาน" การต่อลมหายใจให้พันธุ์ไม้ป่าที่หายากและนับวันจะสญพันธุ์

การจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด เริ่มจัดงานครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ ที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ต่อมาได้ย้ายมาจัดในตัวเมืองตราด   

จังหวัดตราด มีภูมิประทศที่มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชตระกูล"ระกำ"  การที่มีเทือกเขาบรรทัด (กั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา)  ทำให้มีปริมาณฝนมากที่สุดในประเทศไทย เฉลี่ย ๓,๕๐๐ ถึง ๔,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จนได้รับฉายา ว่า เมืองฝนแปด แดดสี่ ซึ่งสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝนดังกล่าว มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชตระกูล"ระกำ"

"ระกำ"เป็นไม้ป่า ตระกูลเดียวกับหมาก มะพร้าว ปาล์ม ส่วนใหญ่จะขึ้นเองตามธรรมชาติ ในที่ที่มีความชื้นสูง ผลอ่อนมีรสฝาด โตต่อมาจะมีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหารแทนมะนาวได้ รสชาติจะชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อผลแก่จัดและสุกงอม จะมีรสหวาน หอม อย่างมีเอกลักษณ์คะแนนโหวต :