บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. ใน จ.ตราด มีความคึกคักตั้งแต่เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ขณะที่ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาใช้สิทธิฯ พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

(28 พ.ย. 64)  บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดตราด  มีความคึกคัดตั้งแต่ก่อนเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด ของเขตเลือกตั้งที่ 3 ที่ศาลาบ้านป่าหมาก  นายธวัชชัย  เทิดเผ่าไทย  กรรมการการเลือกตั้ง  ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง โดยมีนายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายเกษม  จินโจ    รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้  ที่มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ นอกจากการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ แล้วยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมได้มาตรวจความพร้อมในการเลือกตั้ง ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อม  ทั้งนี้อยากขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 28 อบต. ในจังหวัดตราด เดินทางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ และเพื่อความรวดเร็วในการใช้สิทธิขอให้ตรวจสอบว่าตนเองมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ ของหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ และปฏิบัติตามมาตรกรป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้  โดยบัตรสีแดงเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและบัตรสีน้ำเงินเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถสอดส่องดูแลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการเลือกตั้งครั้งนี้ หากพบการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่ กกต.จังหวัดตราด หรือผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรด  อย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ได้สามารถแจ้งเหตุไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 (7 วันหลังวันเลือกตั้ง) ที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือทางแอปพลิเคชัน /....


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :