งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด

งาน "วันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด"  ในแต่ละปีจะกำหนดจัดงานไม่แน่นอน  แต่ส่วนมากจะกำหนดในฤดูผลไม้ คือ ระหว่าง ปลายๆ เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน   ซึ่งจังหวัดตราด โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมกับทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด 

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน และท้องถิ่นของจังหวัดตราด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด โดยการภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การประกวดผลไม้ การประกวดธิดาระกำหวาน  การเปิดตลาดนัดผลไม้คุณภาพราคาถูก การประกวดอาหารคาวหวานจากสับปะรดตราดสีทอง  การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar