ข้าวห่อกาบหมาก

ข้าวห่อกาบหมาก

คือ การนำกาบหมากมาใส่ภาชนะบรรจุอาหาร อาหารที่นิยมนำมาบรรจุ ได้แก่ ข้าวน้ำพริกลงเรือ

โอกาสที่นิยมทำข้าห่อกาบหมาก คือ เวลาเดินป่า ท่องเที่ยวพงไพร ทำให้สะดวกในการเดินทาง

เป็นวัสดุธรรมชาติ  และก่อนการจะนำกาบหมากมาห่ออาหาร ต้องทำความสะอาดอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar