แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570)

https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=13651&filename=develop_issue 


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar