เทศบาล ต.แหลมงอบ ประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์

เทศบาลตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด  มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เอกชนเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 6 คูหา (คูหาที่ 101-101/5) กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณกระโจมไฟแหลมงอบ หมู่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  กำหนดเปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ถึงเวลา 11.00 น. และเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสุดขอบฟ้า เทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลราคา  ได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 039-597217-8 ในวันและเวลาราชการ คะแนนโหวต :