อบต.วังตะเคียน ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.หลังวัดฆ้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดฆ้อ หมู่ที่ 2 รหัส ตร.ถ. 35017 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจราไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ราคากลาง 756,902.20 บาท  ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 039-619-458 ต่อ 102 (ห้องกองคลัง)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar