เรือนจำ จ.ตราด รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

เรือนจำจังหวัดตราด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้าง         แบบจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 9,750 บาท/เดือน เพศชาย อายุระหว่าง 20-55 ปี  โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น         หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้  สามารถขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์โดยสรส่วนบุคคล และรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดเหตุขับข้อง การดูแลบำรุงรักษา  ผู้สนใจประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดตราด ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ในวันราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3952-0226 ต่อ 11


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar