สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขตราด จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้าง 9,000 บาท/เดือน  เพศชาย  อายุระหว่าง 25-50 ปี   โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้สนใจประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-3059612


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar