สนง.จัดหางาน จ.ตราด รับสมัครนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 18,000 บาท/เดือน  โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนวการวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั้งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสหกรรมและองค์การ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ผู้สนใจประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด  ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด  ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2567 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 11.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3951-0586


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar