ผู้ว่าฯตราด ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ย้ำประชาชนในพื้นที่ 28 อบต.รีบออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

(28 พ.ย. 64) นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เดินทางทางตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด  ของเขตเลือกตั้งที่ 3 ที่ศาลาการเปรียญวัดบุปผาราม โดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้การต้อนรับ  นอกจากนี้ยังได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด   ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ ตำบลท่าโสม  อำเภอเขาสมิง   และตำบลแหลมงอบ  อำเภอแหลมงอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า  การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันนี้นับเป็นหน้าที่ของประชาชนทั้ง 28 อบต. ในจังหวัดตราด ในการเดินทางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่างเวลา 08.00 -17.00 น. โดยหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัย พกแอลกอฮอล์เจล หรืออาจพกพาปากกาส่วนตัวในการออมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ยิ่งดี เพื่อป้องกันปัญหาโควิด -19  ทั้งนี้ในหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งจะมีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างการของผู้มาใช้สิทธิ หากพบว่ามรอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดจะมีจุดลงคะแนนแยกต่างหาก  อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ 28 อบต. รีบเดินทางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันนี้  เนื่องจาก ส.อบต. และ นายก อบต. นับเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาในระดับพื้นที่แต่ละแห่ง /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :