บรรยากาศการส่งมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้ง อบต. ในจังหวัดตราด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(27 พ.ย. 64) บรรยากาศการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดตราด ก่อนวันเลือกตั้ง บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ต่างเดินทางมารับบัตรเลือกตั้ง พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (28 พ.ย. 64)  ซึ่งประกอบไปด้วย หีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้เนื่องจากในช่วงนี้ยังเป็นการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังมีการเตรียมหน้ากากนามัย รวมทั้งถุงมือยาง สำหรับหน่วยเลือกตั้งอีกด้วย  โดยการส่งมอบอุปกรณ์จัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ในขณะที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด  ซึ่งเป็นสถานที่ในการแจกจ่ายบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย   กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ต่างก็เดินทางมารับบัตรเลือกตั้ง พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้  ซึ่งภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดตราด ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (28 พ.ย. 64)  จังหวัดตราดมีการจัดการเลือกตั้งรวมทั้ง 28 แห่ง  โดยกระจายไปใน 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองตราด 9 แห่ง อำเภอเขาสมิง  8 แห่ง  อำเภอแหลมงอบ 3 แห่ง อำเภอคลองใหญ่ 2 แห่ง อำเภอบ่อไร่ 4 แห่ง อำเภอเกาะกูด 2 แห่ง  ยกเว้นอำเภอเกาะช้างซึ่งเป็นเทศบาลตำบล ในส่วนของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมา ในภาพรวมของทั้งจังหวัดมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณร้อยละ 70 ขึ้นไป /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :