สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด Kick off โครงการพาณิชย์..ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 15 (พาณิชย์จานด่วน ราคาถูก)

(26 พ.ย. 64) นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนายประสาน  พงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดโครงการพาณิชย์..ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 15 (พาณิชย์จานด่วน ราคาถูก) ณ ตลาดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom ในวันนี้ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน

นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดตราด กล่าวว่า  โครงการพาณิชย์..ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 15 (พาณิชย์จานด่วน ราคาถูก) จัดขึ้นเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) โดยเชิญชวนร้านอาหารปรุงสำเร็จในตลาดเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำเมนูราคาพิเศษ 30 - 35 บาท จังหวัดตราดมีร้านอาหารปรุงสำเร็จที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตราด อำเภอบ่อไร่ และอำเภอคลองใหญ่ รวมทั้งสิ้น 10 ร้านค้า ประกอบด้วย 

1. ตลาดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด  อำเภอเมืองตราด  จำนวน  8  ร้านค้า  1) ร้านคุณจารุวรรณ : ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่  2) ร้านคุณวรรณา : ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง 3)ร้านคุณสมใจ : อาหารตามสั่ง  4) ร้านคุณอุไร : อาหารตามสั่ง 5) ร้านคุณนิตยา : ข้าวมันไก่ อาหารตามสั่ง 6) ร้านคุณประสิทธิ์ : ข้าวมันไก่ อาหารตามสั่ง 7) ร้านคุณจรรยา : ก๋วยจั๊บ 8) ร้านคุณสำแดง : ต้มเลือดหมู
2. ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จำนวน 1 ร้านค้า คือ ร้านคุณสมศิริ : ข้าวแกง
3. ตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จำนวน 1 ร้านค้า คือ ร้านโจ๊ก ตลาดเช้า : โจ๊ก ข้าวต้ม

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถใช้บริการได้ ณ ร้านอาหารปรุงสำเร็จที่เข้าร่วมโดยสังเกตจากสติกเกอร์ของโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด (กลุ่มกำกับฯ) โทร. 039-512711 /….
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :