จังหวัดตราด เปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงสินค้าชุมชนไปจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้าในจังหวัดตราด

(26 พ.ย. 64)  นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงสินค้าชุมชนไปจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้าในจังหวัดตราด ภายใต้กิจกรรม “พาณิชย์ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด” ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด   บูรณาการร่วมกับห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาตราด   จัดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาตราด    โดยมีผู้ประกอบการจากสมาชิก Biz Club ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP และSMEs เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งละ 11 ราย หมุนเวียนกันไป   ซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามนโยบายของทางจังหวัดตราด โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2564 และระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาอาจทำให้พี่น้องประชาชนค้าขายได้ลำบาก ประกอบกับสถานที่ค้าขายที่มีมาตรการป้องกันโควิด -19 มีจำนวนน้อย  ทางจังหวัดจึงมอบนโยบายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกันหารือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้มีสถานที่ค้าขาย  นำไปสู่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับความกรุณาจากห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาตราดสนับสนุนเรื่องสถานที่ให้กับผู้ประกอบการ  ทั้งนี้หากประชาชนที่มีความต้องการในการจัดหาของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่สามารถเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการได้จากภายในงานนี้ /... 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :