ชุมชนบ้านบางเบ้า เกาะช้าง จังหวัดตราด เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากขึ้น หลังมีการเปิดรับนักท่องเที่ยว

(26 พ.ย. 64) บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้างเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งนับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของเกาะช้าง แม้จะเป็นช่วงวันธรรมดายังพบว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางลงเรือไปท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ  ของทะเลตราด ในขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ 

นางสุภาดา  จิตกล้า ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทะเลปิ้งย่าง เปิดเผยว่า หลังจากที่มีนโยบายเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว ในส่วนบ้านบางเบ้าของเกาะช้าง พบว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น แม้จะยังไม่มากเท่าเดิม โดยในวันธรรมดาระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์มี นักท่องเที่ยวมาบ้างแต่ไม่มากนัก ในขณะที่ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าวันธรรมดา โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวไทยที่มาเป็นกลุ่ม เพื่อไปเที่ยวดำน้ำดูปะการังตามเกาะต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามพบว่านักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดปฏิบัติตามาตรการป้องกันโควิด -19 โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัย และผ่านการคัดกรองตามาตรการป้องกันของทางจังหวัดโดยเฉพาะในเรื่องการแสดงผลการฉีดวัคซีนเมื่อเข้ามาพื้นที่จังหวัดตราด ส่วนของผู้ประกอบการค้า และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนบางเบ้าจะมีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด -19  โดยชุดตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบ้า ให้บริการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง /....
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :