กกต.ตราดเตือนผู้สมัคร อบต.ระวังทำผิดกฎหมายวันเลือกตั้ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

(26 พ.ย. 64)  นายเกษม  จินโจ    รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด  เปิดเผยว่า  ในวันอาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน  2564 จังหวัดตราดมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสิ้น28 แห่ง โดยมีจำนวนเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 210 เขต  สำหรับข้อพึงระวังของผู้สมัคร ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง หลังเวลา18.00 น. จองวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โดยห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร และสิ่งที่ทำไม่ได้ คือ ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งวันที่ 27 พฤศจิกายน2564 จนถึงเวลา 18.00น. ของวันเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน2564

อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด  ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ออกมาใช้สิทธิของตน  ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00น.  ถึง  17.00  น.  โดยเข้าคูหารับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรใบแรก เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   และบัตรใบที่สอง  เลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  /…
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar