จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดแหลมงอบ

(18  ต.ค. 64)   นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดตราด  ตลอดจนจิตอาสา  ข้าราชการ เยาวชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดแหลมงอบ  อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ฉีดล้างฟุตบาท บริเวณโดยรอบวัดแหลมงอบ  ตำบลแหลมงอบ  ซึ่งนับเป็นอีกกิจกรรมในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง  อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด/…
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :