จังหวัดตราด เตรียมปรับคำสั่งจังหวัดตราดฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ให้สอดคล้องกับระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด ของ ศบค.

(18 ต.ค. 64)  นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 37/2564  เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราด  ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์  โดยมีหน่วยงานหลัก เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดตราด  โดยเฉพาะในวันนี้(18 ต.ค. 64) มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 60 คน รักษาหายในวันนี้ 32 คน ทำให้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสม รวม 6,383 คน อยู่ระหว่างการรักษา 1,101 คน ยอดรวมเสียชีวิตรวม 78 คน  ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาคำสั่งจังหวัดตราด  เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด ของ ศบค.  ทั้งในเรื่องการเดินทางเข้าจังหวัด การจัดกิจกรรม  ร้านอาหาร สถานบริการ รวมทั้งสถานบันการศึกษาต่าง ๆ  /....
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :