สำนักงานประกันสังคม กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดตราด

(18 ต.ค. 64) นางจันทร  สูญทุกข์  ประกันสังคมจังหวัดตราด  เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดคิรีวิหาร  พระอารามหลวง  ตำบลชำราก  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หรือร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล/…
 คะแนนโหวต :