รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดตราด

(16 ต.ค. 64)  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ ตรวจราชการจังหวัดตราด พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจำนวนทั้งสิ้น 700 ชุดให้กับผู้ประสบอุทกภัย และพบปะให้กำลังใจเกษตรกร ในจังหวัดตราด รวม 5 จุด โดยจุดแรกเดินทางไปยังวัดเสนาณรงค์ ต.ประณีต อ.เขาสมิง เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 160 ชุด พร้อมมอบชุดเมล็ดพันธุ์พืช 50 ชุด ชุดชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี จำนวน 20 ชุด ปุ๋ยชีวภาพแหนแดง และปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน 20 ชุด ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยในตำบล ตลอดจนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 250 ฟ่อน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 50 ชุด อาหารสัตว์ TMR จำนวน 200 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม

จากนั้น เดินทางไปยังจุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง  เทศบาลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง และ จุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด เพื่อมอบถุงยังชีพ พบปะให้กำลังใจแก่เกษตรกร และประชาชน 
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ว่า  ในส่วนของปศุสัตว์ได้เร่งให้กรมปศุสัตว์ จัดหาหญ้าแห้ง เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งมอบให้กับเกษตรกร  ส่วนความเสียหายด้านการเกษตร ได้มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวไว้ให้เกษตรกรปลูกหลังน้ำลด  ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายให้กับเกษตรกร จะได้เร่งเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นรอบ ๆ ไป ซึ่งจะเสนอรายละเอียดความเสียหายในรอบแรกต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ เพื่อเร่งเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป  /....


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :