พื้นที่ทางการเกษตรในตำบลห้วยแร้ง จังหวัดตราด ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย ขณะที่ภาครัฐเตรียมให้ความช่วยเหลือ

(15 ต.ค. 64)  จากปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดตราด  ในพื้นที่ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด ที่มีผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก  โดยที่บ้านคลองขุด  หมู่ที่ 2  ตำบลห้วยแร้ง  เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลักเกาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกันให้ความช่วยเหลือสุกรของฟาร์มสุกรในพื้นที่ให้รอดจากการจมน้ำตาย พร้อมทั้งลำเลียงสุกรไปยังที่ปลอดภัย  โดยมีสุกรจำนวนหนึ่งตายจากการจมน้ำ   ในขณะที่บริเวณบ้านบางปรง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแร้ง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในนำตาข่ายมาล้อม รอบบ่อกุ้ง เพื่อป้องกันกุ้งหลุดออกจากบ่อเลี้ยง โดยบ่อเลี้ยงที่น้ำท่วมมาล้นบ่อแล้ว  เกษตรกรต่างช่วยกันรีบจับกุ้งก่อนที่จะไปกับน้ำ ทั้งนี้ในพื้นที่ตำบลห้วยแร้งนับว่าเป็นอีกพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายด้านการเกษตรจำนวนมาก เนื่องจากมีทั้งบ่อกุ้ง บ่อปลา ฟาร์มปศุสัตว์ รวมทั้งนาข้าว  และไม้ผลอื่นๆ 

อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์  และด้านประมง เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบของทางราชการต่อไป /....
 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :