จังหวัดตราด เดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ได้รับจัดสรรในล็อตที่สองให้กับนักเรียน

(15 ต.ค. 64)  บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดตราด  โรงพยาบาลตราด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด จัดหน่วยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก จำนวน 1,400 โดส ให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12 -18 ปี ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด  อาทิ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา  โรงเรียนอนุบาลตราด โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม โรงเรียนกิตติวิทยา โรงเรียนสุนันทาวิทยา โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครกาชาด  อสม. ร่วมอำนวยความสะดวก   

สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ดำเนินการหลังจากที่จังหวัดตราดได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กนักเรียน ในล็อตที่สอง จำนวน 3,600 โดส โดยเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้วตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชากรจังหวัดตราด /.... 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :