กกต.ตราด จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

 (15 พ.ค. 67) นางสาวธัญยธรณ์  ชีวะเลิศรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  (กิจกรรมที่ 2) ภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด   จัดขึ้นโดยมีว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจ รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน  เข้าร่วมที่ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้  อำเภอเมืองตราด 

สำหรับการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  ในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ กฎ  กติกา  ของการสมัครเลือกเป็น  สมาชิกวุฒิสภา  ที่จะเปิดรับสมัครพร้อมกันในทุกอำเภอทั่วประเทศ ในวันที่ 20 – 24  พฤษภาคม นี้  นอกจากนี้ยังเป็นการชี้แจงคุณสมบัติของผู้จะสมัคร  ,  ข้อห้ามของการสมัคร ,  20 กลุ่มอาชีพที่สมัคร , สถานที่สมัคร ,  ค่าสมัคร ,  การลงรายละเอียดในใบสมัคร   รวมทั้ง การบันทึกประวัติส่วนบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเอง หรือประวัติ 5 บรรทัด วิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่เป็นข้อสงสัย ของว่าที่ผู้สมัคร สว. /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar