จ.ตราด นำส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

(15 พ.ค. 67)  ที่ห้องประชุมตราดสีทอง  ศาลากลางจังหวัดตราด  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) โดยมี นายอนุทิน  ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ  จากห้องประชุมราชสีห์  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีประเด็นวาระที่สำคัญคือ การขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในภาพรวมของ กระทรวงมหาดไทย  และของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น 29 โครงการหลัก   นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ อีกจำนวน 16 วาระ อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดระเบียบสังคม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  การจัดระเบียบสายสื่อสาร  เป็นต้น /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar