เรือนจำ จ.ตราด จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

(15 พ.ค. 67)  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดตราด นำโดยเรือนจำจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ 

สำหรับการจัดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   หน่วยงานใน 3 กระทรวงร่วมกันดำเนินการจัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567  โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น จำพวก ยางกราด  กฤษณา ลงสู่พื้นที่ของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เป็นการสร้างพื้นที่เขียวให้กับจังหวัดตราดอีกด้วย /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar