จังหวัดตราด จัดโครงการ “ผู้ว่าฯ พาตักบาตร สืบสาน พระพุทธศาสนา รักษาศีล 5” ที่วัดคลองจาก

(15 พ.ค. 67)  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการจัดโครงการ “ผู้ว่าฯ พาตักบาตร สืบสาน พระพุทธศาสนา รักษาศีล 5” ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดขึ้นที่วัดคลองจาก  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่  โดยมีพระครูพิทักษ์บุรเขต เจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่ พระครูธีรวงศ์คุณากร เจ้าคณะตำบลหาดเล็ก และพระครูสังวรอาจารวัตร   เจ้าอาวาสวัดคลองจาก  นำคณะสงฆ์เข้าร่วมโครงการ โดยมีส่วนราชการเข้าวัดทำบุญร่วมกับประชาชน ซึ่งตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

สำหรับการจัดโครงการ “ผู้ว่าฯ พาตักบาตร สืบสาน พระพุทธศาสนา รักษาศีล 5” เป็นการบูรณาการโครงการร่วมกันระหว่างวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ เอกชน อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน ทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมวัด ให้เป็นที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้คนตราดรักษาสุขภาพกายและ สุขภาพจิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการเบียดเบียนชีวิต ตนเองและผู้อื่น และส่งเสริมวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาด้วยการน้อมนำหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติบนวิถีของความพอเพียง สร้างความมั่นคงทางจิตใจ และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดโครงการนี้ส่วนราชการร่วมทำบุญ รวมทั้งเจริญจิตภาวนา ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  เดือนละ 2 ครั้ง ในวัดตามพื้นที่ต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามการจัดโครงการนี้ในครั้งถัดไป กำหนดจัดในวันวิสาขบูชา วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567  (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)  ที่วัดโยธานิมิต (พระอารมหลวง)   อำเภอเมืองตราด /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar