สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด ติวเข้มคณะวิทยากรการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ

(14 พ.ค. 67) นางสาวธัญยธรณ์  ชีวะเลิศรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด  เป็นประธานเปิดการอบรมคณะวิทยากรการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ  โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากทั้ง 7 อำเภอรวม 21 คน เข้ารับการอบรม ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด  กล่าวว่า ตามที่สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันได้สิ้นสุดวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 โดยคณะกรรมการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยให้มีวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน  2567 /  เลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน  2567 และวันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน  2567 รวมทั้งประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.   ณ สถานที่ ที่ผู้อำนวยการการเลือก ระดับอำเภอกำหนด (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด  ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้เป็นการอบรมคณะวิทยากรการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ โดยคณะวิทยากรการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอในชุดนี้จะได้ไปอบรมเจ้าพนักงานที่จะช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละอำเภอต่อไป    อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเปิดให้มีการรับใบสมัครเพื่อรับการเลือกตั้งสมาชิวุฒิสภามาตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในส่วนของจังหวัดตราดมีผู้มาขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จากทั้ง 7 อำเภอรวม 27 คน โดยอำเภอเกาะช้าง มีผู้มาขอรับใบสมัคร ส.ว. ด้วยตนอง มากที่สุด 15 คน  /...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar