เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเขาสมิง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

(14 พ.ค. 67) นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และร่วมปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง  ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับโรงพยาบาลตราด  และที่ทำการปกครองอำเภอเขาสมิง จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา พระภิกษุ และประชาชน เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย ผ่านการคัดกรองจำนวน 26 ราย ได้โลหิตจำนวน 11,700 ซีซี

สำหรับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตครั้งถัดไป เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับโรงพยาบาลตราด และโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล JR2 CPF มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงอาหารโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล JR2 CPF ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ/...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar