อบจ.ตราด กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรม “วันวิสาขบูชา” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 20 -21 พฤษภาคม นี้

(14 พ.ค. 67)  นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด   เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรม “วันวิสาขบูชา” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2567 ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 20 – 21  พฤษภาคม 2567  การจัดโครงการดังกล่าวมีกกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย การเปิดโครงการในวันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. ตามด้วยการบรรยายธรรม “วิสาขบูชา” การจัดเวียนเทียน ในขณะที่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. มีการทำบุญตักบาตร นอกจากนี้ยังมีการสนทนาธรรม การ่วมกัน เจริญจิต ภาวนา โดยมีพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ในวันและเวลาดังกล่าว /...
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar