ปภ.ตราด เผย การเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

นายอวิรุทธ์ วรกิตติ์ไพศาล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับที่ผ่านในพื้นที่จังหวัดตราด มีปริมาณฝนค่อนข้างมาก อาจก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดตราด โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด (กอปภ.จ.ตราด) ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2564 โดยได้มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มของจังหวัดตราด มี 5 หมู่บ้าน โดย 4 หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง เป็นหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะช้างใต้ 3 หมู่บ้าน และในตำบลเกาะช้าง 1 หมู่บ้าน และในอำเภอเมืองอยู่ในพื้นที่ตำบลชำราก 1 หมู่บ้าน ซึ่งทั้ง 5 หมู่บ้านจะต้องเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีปริมาณฝนสะสมมาก เพื่อให้มีการแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงที ในส่วนของมาตรการป้องกันก่อนหน้านี้ได้มีการขุดลอกคู คลอง รวมทั้งแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ทั้งนี้จังหวัดตราดได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดตราด แล้ว โดยมีคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องจะได้มีการแจ้งเตือนประชาชน รวมทั้งบูรณาการกำลังพล เครื่องมือต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :