เหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ อำเภอเขาสมิง ตามโครงการกาชาดตราดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ พุ่มชลิต นางสาวกาญจนา ตปนียพันธ์ และนางศุภากร โกศลเศรษฐ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นางสุกัญญา ภู่มณี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง โดยมีนายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง นางวิสา วังรัตน์กุล ผู้แทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมออกเยี่ยมครั้งนี้

สำหรับการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ จำนวน 4 ราย ในครั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ได้มอบเงินสงเคราะห์ และสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการกาชาดตราดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส โดยมีแผนดำเนินการจำนวน 132 ราย ในพื้นที่อำเภอเขาสมิง และจำนวนกว่า 600 ราย ในพื้นที่จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :