ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็ก ให้กับจังหวัดตราด เพื่อส่งมอบไปยังกลุ่มคนเปราะบาง

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม เป็นประธานในการมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็ก ให้กับจังหวัดตราด โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้แทนจังหวัดตราดในการรับมอบครั้งนี้ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมจัดขึ้นบริเวณลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ด่านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยภายหลังการับมอบในครั้งนี้แล้วจะได้มีการจัดสรรไปยังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้เป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากากอนามัยแทนความความห่วงใยจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ไปยังประชาชนชาวจังหวัดตราด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID- 19) อย่างกว้างขวางทั่วโลกในปัจจุบัน หนึ่งในมาตรการที่ได้ผลในการชะลอการแพร่ระบาดคือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อ และเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมจึงเห็นถึงความสำคัญในการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลน และกลุ่มเปราะบาง ทั้งกลุ่มผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง จึงได้จัดให้มีการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับจังหวัดต่าง ๆ โดยทางมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมได้รับสนับสนุนหน้ากาอนามัยจากสมาคมคนไทยเชื้อสายจีน และสมาคมฮกเกี้ยนในประเทศไทย ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย นับล้านชิ้นให้กับมูลนิธิฯ ซึ่งได้มีการส่งมอบให้จังหวัดต่าง ๆ ไปแล้วรวม 57 จังหวัด นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้สนับสนุนนมผงสำหรับเด็กในการส่งมอบให้กับพื้นที่ต่าง ๆ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ยังกล่าวอีกว่า เนื่องจากปัจจุบันการฉีดวัคซีนยังครอบคลุมไม่ทั่วถึงทั้งประเทศ ดังนั้นการสวมใส่หน้ากากอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID- 19) และถึงแม้บุคคลนั้น ๆ จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว การสวมใส่หน้ากากอนามัยก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโควิด ดังนั้นหน้ากากอนามัยยังคงเป็นสิ่งจำเป็นให้เราใช้ชีวิตตามปกติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :