จ.ตราด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

จังหวัดตราด  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 22 รายการ  ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ  อำเภอเมือง ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3951-1589 ต่อ 11  ในวันและเวลาราชการคะแนนโหวต :