อบต.วังตะเคียน ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.35008 สายซอยสะอาดราษฎรพัฒนา 1     หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง ตำบลวังตะเคียน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง   ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน       อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 3,615,828.77  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 039-619-458 ต่อ 102 (ห้องกองคลัง)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar