จังหวัดตราด ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

(20 พ.ย. 66)  นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีพล.ต.ต. ชูเกียรติ  ภูกาบพลอย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตราด ตำรวจท่องเที่ยว  กำลังพลทหาร ฝ่ายปกครอง  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย เข้าร่วมพิธีบริเวณหน้าศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

เนื่องด้วยในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันลอยกระทงอันเป็นประเพณีที่ประชาชนออกมาท่องเที่ยวงานลอยกระทงตามพื้นที่ต่าง ๆ  และร่วมกิจกรรมรื่นเริงเป็นจำนวนมาก  จนอาจทำให้เกิดปัญหาจราจร ปัญหาอาชญากรรม ทั้งปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด เพื่อป้องกันอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทางตำรวจภูธรจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดตราด ได้ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทงตามพื้นที่ต่าง ๆ  /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar