วิทยาลัยชุมชนตราด จัดทริปทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเนินดินแดง

(20 พ.ย. 66)  วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเนินดินแดงแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม  โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้าร่วม ที่ศาลาหมู่บ้าน บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 9 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด

นางกรรณิกา  สุภาภา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวว่า การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเนินดินแดงแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม   ในครั้งนี้เป็นเติมความรู้ในการบริการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชนบ้านเนินดินแดง โดยนำจุดเด่นของชุมชนเกษตรกรรมมาเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรได้  สำหรับการจัดโครงการนี้เป็นการจัดทริปทัวร์นำร่องให้กับชุมชนโดยนำผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมจุดเด่นด้านอาชีพเกษตรของชุมชน อาทิ การปลูกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง สินค้า GI ของจังหวัดตราด  การสาธิตการทำถ่าน วิถีชุมชน  การสาธิตการอาหาร ขนมพื้นบ้าน  การชุมสวนเกษตรแบบผสมผสาน  นอกจากนี้ยังมีการเสนอสินค้าชุมชน  เช่น น้ำยาล้างจานจากสับปะรดตราดสีทอง ผลิตภัณฑ์สบู่จากถ่าน การทำผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ เป็นต้น  /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar