จังหวัดตราด ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราด

(20 พ.ย. 66)  นายณรงค์  เทพเสนา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วม ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด   
 
สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลสืบเนื่องจาการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่  การเร่งรัดติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนฯ  อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน จำนวน 1 โครการ และการปลดหนี้รายบุคคล จำนวน 7 โครงการ 16 ราย อีกด้วย /....

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar