จ.ตราด จัดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต แต่งไทย ไปวัด วันธรรมสวนะ” ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ที่วัดอรุณราษฎร์พัฒนา

(20 พ.ย. 66)  นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  มอบหมายให้นายชีวิน  อภิบาลบุญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นประธานกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต แต่งไทย ไปวัด วันธรรมสวนะ”  ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) จังหวัดตราด  ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น ที่ศาลาการเปรียญวัดอรุณราษฎร์พัฒนา  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ โดยมีพระพระครูประวิตรวิหารการ เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นประธานสงฆ์  พระใบฎีกา กิ่ง นาโค เจ้าอาวาสวัดอรุณราษฎร์พัฒนา นำคณะสงฆ์เข้าร่วม มีส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตร สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ส่งเสริม และสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขปรองดองสมานฉันท์   โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ พระสงฆ์ให้ศีล พร้อมทั้งร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  อย่างก็ตามการจัดกิจกรรมตามโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง โดยครั้งถัดไปกำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่วัดทุ่งเขา  ตำบลแสนตุ้ง  อำเภอเขาสมิง /... 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar