จัดหางานจังหวัดตราด เชิญชวนผู้สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในรูปแบบ E-catalog by กรมการจัดหางาน

(20 พ.ย. 66)   นางสาวธัญญา  สังข์ทอง  จัดหางานจังหวัดตราด กล่าวว่า  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในรูปแบบ E-catalog by กรมการจัดหางาน เนื่องจากเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นของขวัญ ของฝาก และของที่ระลึกให้กับครอบครัวและบุคคลอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์ โดยมีช่องทางติดต่อสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเผยแพร่ในรูปแบบ E-catalog by กรมการจัดหางาน บนเว็บไซต์ของกองส่งเสริมการมีงานทำ   ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด อาคารศาลากลางจังหวัดตราด (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด หรือโทรศัพท์ 0 3951 0326 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.facebook/สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด /...


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar