ปลัดฯ มท. ร่วมชาวตราด จัดทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ วัดแหลมงอบ

(19 พ.ย. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อ สมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ วัดแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตลอดจนส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนจังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีครั้งนี้

สำหรับการจัดทอดกฐินในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ เนื่องจากวัดแหลมงอบแห่งนี้มีศาลาบำเพ็ญบุญเพียงแห่งเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมกันจัดตั้งกองกฐินนำมาถวายที่วัดแหลมงอบแห่งนี้ นับเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย สำหรับการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ มีส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายปัจจัยสมทบองค์กฐิน รวมทั้งสิ้น 2,323,223 บาท /...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar