จังหวัดตราด เตรียมความพร้อมจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างศาลาบำเพ็ญบุญ วัดแหลมงอบ

(14 พ.ย. 66)  นายกัฬชัย  เทพวรชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างศาลาบำเพ็ญบุญ วัดแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด   โดยมีพระอธิการภิญโญ  ปรกฺกโม เจ้าอาวาสวัดแหลมงอบ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมเป็นคณะกรรการจัดงานฯ เข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด 

ทั้งนี้ตามที่จังหวัดตราด  ร่วมกับอำเภอแหลมงอบ กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างศาลาบำเพ็ญบุญ วัดแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด    ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานทอดกฐิน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างศาลาบำเพ็ญบุญ วัดแหลมงอบ  จังหวัดตราดจึงได้จัดประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทอดทอดกฐินสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างศาลาบำเพ็ญบุญ วัดแหลมงอบ ขึ้น /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar