อบต.วังตะเคียน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ 35061 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลาง 759,000 บาท ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.wangtakientrat.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 039-619458 ต่อ 102   ในวันและเวลาราชการ  


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar