อบต.วังตะเคียน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 850,000 บาท   ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.   ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ผ่านทางอีเมลล์ 6230306@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2566  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.wangtakientrat.go.th  และ www.gprocurement.go.th  ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 039-619458 ต่อ 102   ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar