สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 9,000 บาท/เดือน อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี  มีสัญชาติไทย  ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีประสบการณ์ในการจับขี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สนใจประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด  ถนนราษฎร์นยิม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3951-1588


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar